fbpx

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: rozporządzeniem RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 95b, 21-010 Łęczna.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Jakub Zuber, tel. 881-445-006

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a) i b) rozporządzenia RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.


5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy administratora oraz pracownicy usługodawców świadczących bezpośrednio usługi dostępu do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych niemożliwe jest wykonanie usługi dostępu do Internetu.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

biuro@wirtualnepowiaty.pl

+48 81 531 5292

+48 881 445 001

facebook.com/wirtualnepowiaty

Al. Jana Pawła II 95 B, 21-010 Łęczna

NIP 505-012-55-74

REGON 362678782

ODKRYJ NASZĄ NAJLEPSZĄ OFERTĘ
ZOSTAW KONTAKT - ODDZWONIMY!
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.